Stowarzyszenie

W 2005 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro”.  W zebraniu założycielskim uczestniczyła grupa ponad trzydziestu osób – pracowników Elektrowni Łaziska. Powołano wówczas władze stowarzyszenia – pięcioosobowy Zarząd i trzyosobową Komisję Rewizyjną (patrz menu: „Władze Stowarzyszenia”). W statucie jako cel Stowarzyszenia wskazano promowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi kultury, umacnianie i rozwój sportu i rekreacji, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do działań środowiskowych, upowszechnianie rozwoju fizycznego i kultury, a także przyczynianie się do pozytywnego oddziaływania w środowisku oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Przesłanka, jaka towarzyszyła założycielom, to chęć do wspólnej realizacji działań, osobistych pasji i zainteresowań, ochota do podzielenia się własną aktywnością z innymi – czyli typowa dla społeczeństwa obywatelskiego postawa samoorganizowania się w myśl zasady, że w osiąganiu zamierzonych celów najefektywniejsze jest działanie wspólne z innymi, podzielającymi podobne zainteresowania i potrzeby.

Działalność Stowarzyszenia „Elektro” skierowana jest znacznie szerzej, niż tylko do pracowników Elektrowni Łaziska, bo merytorycznym, organizacyjnym i finansowym wspieraniem działalności sportowo-kulturalnej obejmuje również mieszkańców Łazisk Górnych i okolic, powiatu mikołowskiego i regionu, w tym środowiska dziecięce i młodzieżowe. Corocznie Stowarzyszenie „Elektro” organizuje około 40 imprez sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach , m.in. bowling, kajakarstwo, narciarstwo alpejskie, nurkowanie, piłka nożna, pool-bilard, rajdy rowerowe, skat sportowy, siatkówka, strzelectwo sportowe, tenis stołowy, tenis ziemny, wędkarstwo spławikowe i żeglarstwo (realizacje Stowarzyszenia „Elektro” – patrz menu: „Do pobrania” / „SSK Elektro w latach 2009-2013”). Planowane imprezy sportowo-rekreacyjne wraz ze szczegółowymi Programami i Regulaminami są zawsze dostępne w interaktywnym „Kalendarzu imprez” na stronie głównej strony internetowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Elektro” prowadzi również działalność gospodarczą, oczywiście z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele Stowarzyszenia. Przy rejestracji zostały dokonane niezbędne czynności organizacyjno-prawne uzyskując numer identyfikacji podatkowej (NIP), rejestrację statystyczną (regon) i założono konto bankowe. Te wszystkie dane są do wglądu – patrz menu: „Kontakt”.

Stowarzyszenie otwarte jest na nowych członków, ich pomysły, inicjatywy i działania zbieżne z jego charakterem, ale z jednym warunkiem: „Nie do wszystkiego posiadamy gotowe recepty, w niektórych trzeba wykazać się samemu”. Obecnie w Stowarzyszeniu „Elektro” 1/3 członków stanowią osoby, które w ogóle nie są związane z energetyką i Elektrownią Łaziska. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, który znajdzie ciekawą atrakcję dla siebie w planie działań Stowarzyszenia. W dodatku nie musi być pracownikiem Elektrowni Łaziska. Jednakże wymagana jest opłata członkowska wynosząca 60 zł rocznie. Pracownikom Elektrowni Łaziska opłata pobierana w każdym pierwszym kwartale roku z wynagrodzenia. Natomiast pozostałe osoby musza dokonać przelewu na wskazane w deklaracji konto. Nowe i chętne osoby, które zamierzają wstąpić i zasilić szeregi Stowarzyszenia musza dodatkowo wypełnić deklaracje członkowską oraz oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych (patrz menu:  „Do pobrania”) i przesłać na e-mail: ssk-elektro@ssk-elektro.pl lub dostarczyć do jednej z osób Zarządu Stowarzyszenia. Rezygnację z członkostwa należy kierować indywidualnie w formie pisemnej do Sekretarza Stowarzyszenia.

Zarząd stale poszukuje ciekawych atrakcji i korzyści dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Najważniejsze z nich to:

 • udział poszczególnych sekcji w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej, wojewódzkiej i powiatowej,
 • organizacja zawodów sportowych oraz imprez kulturalno-rozrywkowych,
 • tworzenie nowych sekcji sportowych,
 • niższe opłaty w organizowanych wycieczkach, wyjazdach oraz zawodach sportowo-rekreacyjnych,
 • korzystne rabaty i promocje do wybranych sklepów sportowych,
 • dostęp do obiektów sportowych po preferencyjnych cenach,
 • doposażenie w sprzęt sportowy aktywnych sekcji i jej członków,
 • bilety wstępu na imprezy sportowe i kulturalne,
 • nagrody dla najlepszych sportowców Stowarzyszenia.

Wykaz osób odpowiedzialnych za planowanie, prowadzenie, promowanie i raportowanie sekcji i imprez sportowo-rekreacyjnych SSK Elektro:

 • bowling (Ireneusz Wanczura)
 • kajakarstwo (Marian Kuś)
 • piłka nożna (Ireneusz Dyrska)
 • bilard (Tomasz Kalinowski)
 • rekreacyjne rajdy rowerowe (Ireneusz Wróbel & Beata Wróbel)
 • skat sportowy (Andrzej Konsek)
 • strzelectwo sportowe (Ireneusz Bieniek)
 • tenis ziemny (Tomasz Kalinowski & Henryk Zientek)
 • wędkarstwo (Robert Matjas)
 • żeglarstwo (Paweł Gałeczka & Ireneusz Puchała)