Kalendarz imprez

29 maja 2022

I Eliminacyjny Turniej w Pool-Bilardzie z cyklu Grand Prix

I Eliminacyjny Turniej w Pool-Bilardzie z cyklu Grand Prix


29 maja 2022

Miejsce turnieju: klub bilardowy SILVER CLUB, Mikołów, ul. Podleska 8
Zobacz: Program & Regulamin
Zapisy: >>>TUTAJ<<<

VIII Niedzielny Rekreacyjny Rajd Rowerowy

VIII Niedzielny Rekreacyjny Rajd Rowerowy


29 maja 2022

Data rajdu:
- 29 maj br. (niedziela), godz. zbiórki: ok. 9:45, rozpoczęcie rajdu: 10:00

Miejsce zbiórki:
- zobacz: Miejsce zbiórki
- parking: za Liceum, Teatralna 5, 42-500 Będzin - zobacz: GoogleMaps

Planowany dystans rajdu:
- ok. 45 km
- zobacz: Mapka Rajdu

Dodatkowe informacje:
1) Obowiązki uczestników:
- Posiadanie dokumentu tożsamości.
- Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
- Posiadanie i stosowanie kasku rowerowego.
- Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (w tym m.in. zachowanie należytej odległości między jadącymi rzędem rowerami (tj. ok. 4-5 m).
- Nie tarasowanie drogi podczas postoju.
- Podporządkowanie się decyzjom Prowadzącego.
- Udzielanie pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.
2) Dojazd na i z miejsce(a) zbiórki oraz ubezpieczenie - we własnym zakresie.
3) Uczestnicy rajdu biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4) Prowadzący nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników.
5) Interpretacja niniejszych wytycznych oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do Prowadzącego.
6) Dostosowanie się do zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
7) W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (deszcz przez cały dzień) najpóźniej w dniu Rajdu (do godz. 8.00) pojawi się Komunikat dotyczący realizacji.

Prowadzący:
Ireneusz Wróbel