Finałowy Turniej w Skacie Sportowym cyklu Grand Prix

29. października br. w Gospodzie Myśliwskiej w Orzeszu Woszczycach miał miejsce ostatni Finałowy Turniej w Skacie Sportowym cyklu Grand Prix. W turnieju wystartowało 20-u najlepszych zawodników wyłonionych na podstawie eliminacyjnych turniejów.

Przed rozpoczęciem rozgrywki finałowej najlepsza trójka skaciorzy rankingu eliminacyjnych rozgrywek (Tomasz Szymała – ASY Wisus Żory, Grzegorz Kolonko – MDK Bolko Łaziska, Alfred Grela – ASY Wisus Żory) otrzymała statuetki.

I tak, blisko czterogodzinna karciana rywalizacja wyłoniła następujących zwycięzców …

Czytaj dalej Finałowy Turniej w Skacie Sportowym cyklu Grand Prix

Rodzinne Rajdy Rowerowe w sezonie 2021

Sezon rowerowy roku 2021 zakończony. Sympatycy jazdy rowerowej spotykali się 6 razy na jednodniowych niedzielnych wypadach oraz na tradycyjnym weekendowym rajdzie pn. XXI Rodzinny Rajd Rowerowy, który miał miejsce pod koniec września br.

W oczekiwaniu na prom

Uczestnicy dojeżdżali własnym transportem do wskazanych wcześniej punktów zbiórki. W sakwach rowerowych czy plecakach zawsze kanapki i napoje, a nawet pyszne domowe ciasta.

Czytaj dalej Rodzinne Rajdy Rowerowe w sezonie 2021

VI Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix

15. października br. w Gospodzie Myśliwskiej w Orzeszu Woszczycach miał miejsce ostatni VI Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix. Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro, które realizując niniejsze zawody realizowało zadanie publiczne ogłoszone przez Burmistrza Miasta Orzesze pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

W piątkowej karcianej rywalizacji wystartowało 33 skaciorzy, która wyłoniła następujących zwycięzców …

Czytaj dalej VI Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix

Finałowy Turniej Bowlingowy cyklu Grand Prix

6 października br. w kręgielni MOSiR w Łaziskach Górnych miał miejsce Finałowy Turniej Bowlingowy cyklu Grand Prix . W wyniku 6 rozgrywek eliminacyjnych do turnieju zakwalifikowało się 18 zawodników (8 pań i 10 panów), gdzie każdy rozegrał 5 pełnych gier.

Dodatkowo, podczas turnieju wręczono okazała medale najlepszym paniom i panom wszystkich turniejów eliminacyjnych.

I tak, dwu i półgodzinna rywalizacja wyłoniła następujących zwycięzców …

Czytaj dalej Finałowy Turniej Bowlingowy cyklu Grand Prix

V Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix

30. września br. w Gospodzie Myśliwskiej w Orzeszu Woszczycach miał miejsce V Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix. Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro, które realizując niniejsze zawody realizowało zadanie publiczne ogłoszone przez Burmistrza Miasta Orzesze pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

W czwartkowej karcianej rywalizacji wystartowało 40 skaciorzy, która wyłoniła następujących zwycięzców …

Czytaj dalej V Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix

Walne Zebranie Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro”

Zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro” – sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się dnia 30 wrzesień 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00 (drugi termin 17:15) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Łaziska.

Program Walnego Zebrania Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro”:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie Porządku Regulaminu Obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu SSK „Elektro” oraz sprawozdanie finansowe za 2020.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SSK „Elektro”.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SSK „Elektro”.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu SSK „Elektro” za 2020 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie pokryciu straty za 2020 rok z kapitału
  zapasowego SSK „Elektro.
 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi SSK „Elektro” IV-tej kadencji.
 14. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej sprawującej funkcję kontrolną w SSK „Elektro”.
 15. Wybór Zarządu SSK „Elektro” na kolejną kadencję.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej SSK „Elektro” na kolejną kadencję.
 17. Wolne wnioski i głosy.
 18. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zakończenie obrad.

W imieniu Zarządu:
Paweł Gałeczka

Wpis jest dostępny do 2021-09-30 21:00

VI Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix

8. września br. został rozegrany ostatni VI Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix. Tradycyjnie miejscem rozgrywek była kręgielnia MOSiR w Łaziskach Górnych. Do turnieju przystąpiło 24 zawodników, gdzie każdy rozegrał 4 pełne gry w trakcie jednej z dwóch tur.

Rozgrywki bowlingowe wyłoniły najlepszych następujących trzech graczy w kategorii pań i panów VI turnieju …

Czytaj dalej VI Eliminacyjny Turniej Bowlingowy z cyklu Grand Prix

VIII Rodzinne Regaty Żeglarskie w klasie Omega


W dniach 4-5 września br. przy Klubie Żeglarskim NEPTUN w Zarzeczu na Jeziorze Żywieckim sekcja żeglarska „TORNADO” Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro” zorganizowała VIII Rodzinne Regaty Żeglarskie w klasie Omega.


Do regat zgłosiło się 40 uczestników, którzy w zmiennych wietrznych warunkach wypływali aż pięć biegów, z których najlepsze cztery biegi zaliczane były do końcowej klasyfikacji .

Rywalizacja pomiędzy załogami była bardzo wyrównana i zacięta. Ponad 5-godzinne żeglarskie zmagania wyłoniło następującą trójkę zwycięzców …

Czytaj dalej VIII Rodzinne Regaty Żeglarskie w klasie Omega