Składka członkowska SSK Elektro za 2017 rok

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego “Elektro” za 2017 rok w wysokości 60 zł (dotyczy osób z poza TAURON Wytwarzanie S.A. i Oddziału Elektrownia Łaziska). Składka członkowska pracowników TAURON Wytwarzanie S.A. i Oddziału Elektrownia Łaziska została jednorazowo potrącona przy wynagrodzeniu za miesiąc grudzień. Informacja o potrąceniu została odnotowana w “pasku”.

Składkę proszę wpłacić na następujące konto:
Bank ING nr 84 1050 1214 1000 0090 7228 4533
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro”
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne, NIP 635-17-29-304

Powyższe dane są również dostępne w stopce serwisu sportowego www.ssk-elektro.pl .

Ostateczny termin opłacenia składki to 15 luty 2017 r.
Proszę również o informację zwrotną, w przypadku rezygnacji z członkostwa w naszym Stowarzyszeniu.

“Walne Zebranie Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro” ustaliło składkę członkowską za rok kalendarzowy w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). Składka członkowska za dany rok kalendarzowy powinna zostać wpłacona jednorazowo” (par. 39 pkt. 1,2,3 Statutu).

Ze sportowym pozdrowieniem
ZARZĄD STOWARZYSZENIA SPORTOWO-KULTURALNEGO “ELEKTRO”