I Rekreacyjny Spływ Kajakowy dla członków Koła SEP nr 4